Syair Lagu Pujian Ramadhan Bahasa Sunda Lengkap dengan Artinya, Cocok Untuk Menyambut Bulan Ramadhan

Sunanesia.comMenyambut bulan Ramadhan bisa dengan berbagai cara, salah satu cata yang dapat digunakan yaknk dengan melantunkan pupujian atau Syair Nadhom.

Syair Nadhom biasanya dilantunkan oleh santri pondok pesantren setiap hari terutama di bulan Ramadhan.

Tak hanya santri, biasanya anak-anak dan ibu-ibu majlis taklim pun tak akan kalah dengan pupujian Ramadhan yang dibaca sebelum berbuka puasa.

Kali ini kami sampaikan rekomendasi syair nadhoman pujian Ramadhan Bahasa Sunda lengkap dengan artinha agar mudah dimengerti.

Langsung saja berikut pujian Bulan Ramadhan atau Syair Nodoman Bahasa Sunda dan artinya.

Marhaban ya Ramadhan
Marhaban ya syahro shiyam
Marhaban ya Ramadhan
Marhaban yashro shiyam

Wilujeung sumping Ramadhan
(Selamat datang Ramadhan)
Sasih pinuh kaberkahan
(Bulan penuh keberkahan)
Hayu urang diniatan
(Mari kita diniati)
Milarian karidhoan
(Mencari keridhoan)

Sasih Ramadhan nu mulya
(Bulan Ramadhan yang mulia)
Panto langit dibaruka
(Pintu langit di buka)
Ditutup panto naraka
(Ditutup pintu neraka)
Pinuh barokah pahala
(Penuh berkah pahala)

Hayu urang paruasa
(Mari kita berpuasa)
Ulah males jeung kapaksa
(Jangan malas dan terpaksa)
Karna taat ka nu kawasa
(Karena taat pada yang kuasa)
Mugi mugi ngahapus dosa
(Semoga Allah menghapus dosa)

Rugi urang mun ka lewat
(Rugi jika terlewatkan)
Ibadahna teu semangat
(Ibadahnya tak semangat)
Ripuh dunya tur maksiat
(Sibuk dunia dan maksiat)
Nalangsa dunya akherat
(Menyesal dunia akhirat)

Ilustrasi pujian bulan ramadhan (Pixabay).

Nahan lapar jeung dahaga
(Menahan lapar dan haus)
Sanajan aya jeung boga
(Meskipun ada dan punya)
Hawa nafsu kudu dijaga
(Hawa nafsu harus dijaga)
Mugi urang lebet ka surga
(Semoga kita masuk surga)

Hayu urang maca qur’an
(Mari kita baca Al-Qur’an)
Ngalap ridho jeung ganjaran
(Mengharap ridho dan pahala)
Ulah sampe kalewatan
(Jangan sampai terlewatkan)
Sanajan bari nundutan
(Walaupun sambil ngantuk)

Pang sae saena jalma
(Sebaik-baiknya manusia)
Anu taat ka agama
(Yang taat kepada agama/Allah)
Kana takdir tumarima
(Pada takdir menerima)
Ka jalma teu pernah toma’
(Pada orang tak pernah toma’/berharap)

Hayu seueurkeun sedekah
(Mari perbanyak bersedekah)
Sangkan harta jadi berkah
(Agar harta jadi berkah)
Ulah nafsu jeung jeung sarakah
(Jangan bernafsu dan serakah)
Ngke hanjakal cilaka
(Nanti menyesal dan celaka)

Hayu seueurkeun ngado’a
(Mari perbanyak berdo’a)
Tos sholat langkung utama
(Sedudah sholat lebih utama)
Muntangan ka nu kawasa
(Berpegangan pada yang kuasa)
Dijauhkeun tina siksa
(Dijauhkan dari diksa)

Loba jalma nu cilaka
(Banyak orang yang celaka)
Sabab ka kolot doraka
(Sebab durhaka pada orang tua)
Henteu sieun ka naraka
(Tidak takut pada neraka)
Sangsara di alam baka
(Sengsara di alam akhirat)

Ka masjid hayu dongkapan
(Ke masjid mari kita datangi)
Tempat pinuh kaberkahan
(Tempat penuh keberkahan)
Janji Allah bakal masihan
(Janji Allah akan memberikan)
Rahmat sareng katenangan
(Rahmat dan ketenangan)

Sifat takabur jauhan
(Sifat takabur/sombong jauhi)
Sabab eta sifat syetan
(Sebab itu sifat syetan)
Anu kudu dimusuhan
(Yang harus dimusuhi)
Ulah sampe diturutan
(Jangan sampai diikuti)

Kudu sabar jeung tawakal
(Harus sabar dan tawakal/berserah diri)
Tumarima teu hanjakal
(Menerima tidak menyesal)
Ibadahna ulah miwal
(Ibadah tidak berbeda/sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama)
Kaimanan bisi ical
(Keimanan takut hilang)

Omat ulah sok ngahina
(Awas jangan suka menghina)
Nyerikeun kana hatena
(Menyakiti hatinya)
Jalma ta ya nu sampurna
(Manusia tidak ada yang sempurna)
Anging Allah sagalana
(Kecuali Allah segalanya)

Sholat wengi lakonana
(Sholat malam lakukanlah)
Sanajan bari nundutan
(Walaupun dalam keadaan ngantuk)
Malesna kudu dilawan
(Rasa malas harus dilawan)
Ulah eleh ku si syetan
(Jangan kalah oleh syetan)

Seueurkeun maca sholawat
(Perbanyak baca sholawat)
Supaya kenging syafaat
(Agar dapat syafaat)
Hirup berkah pinuh ku rahmat
(Hidup berkah penuh dengan ranmat)
Bagja dunya jeung akherat
(Bahagia dunia dan akhirat)

Ieu nasehat lakonan
(Ini nasihat lakukan)
Sanajan sakedik pisan
(Walaupun sangat sedikit)
Kangge bekel kahirupan
(Untuk bekal kehidupan)
Ngalap ridhona pangaran
(Berharap ridhonya Tuhan /Allah)

Sholatullah salamullah
‘Ala thoha rosulillah
Sholatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah

Tawassalnaa bibismillah
Wabilhadirasulillah
Wakullimujaa hidilillah
BiahlilbadriyaAllah

Demikianlah artikel yang berjudul Syair Lagu Pujian Ramadhan Bahasa Sunda Lengkap dengan Artinya, Cocok Untuk Menyambut Bulan Ramadhan. Semoga dapat bermamfaat bagi kita semua sekian dan terima kasih.***

Mungkin Anda Suka