Tanda Allah Merindukan Hambanya Menurut Kitab Al-Mahabbah

Sunanesia.com – Menurut pembaca apa saja tanda Allah merindukan hambanya?.

Serta bagaimana Allah memberikan isyarat tanda Allah merindukan hambanya.

Langsung saja berikut tanda Allah merindukan hambanya di kutip dari kitab Al-Mahabbah karya Imam Al-Ghazali.

Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Musa pernah berbicara dengan Allah dengan dialog sebagai berikut:

“Wahai Tuhanku, bagaimana saya dapat membedakan antara orang yang Engkau cintai dengan orang yang Engkau benci?”

Allah Swt. menjawab: “Hai Musa, sesungguhnya jika Aku mencintai seorang hamba, maka Aku akan menjadikan dua tanda kepadanya.”

Musa bertanya: “Wahai Tuhanku, apa kedua tanda itu?”

Allah Swt. menjawab: “Aku akan mengilhamkan kepadanya agar ia berzikir kepada-Ku agar Aku dapat menyebutnya di kerajaan langit dan Aku akan menahannya dari lautan murka-Ku agar ia tidak terjerumus ke dalam azab dan siksaKu.”

“Hai Musa, jika Aku membenci seorang hamba, maka Aku akan menjadikan dua tanda kepadanya.”

Musa bertanya: “Wahai Tuhanku, apa kedua tanda itu?”

Allah Swt. menjawab: “Aku akan melupakannya berzikir kepada-Ku dan Aku akan melepaskan ikatan antara dirinya dan jiwanya, agar ia terjerumus ke dalam lautan murka-Ku sehingga ia merasakan siksa-Ku.”

Demikianlah artikel yang berjudul Tanda Allah Merindukan Hambanya Menurut Kitab Al-Mahabbah.

Semoga dengan adanya artikel ini Allah semakin sayang kepada kita semua, sekian dan terima kasih.***

Mungkin Anda Suka