Manfaat Bertamu dan Menerima Tamu Menurut Hadis

Sunanesia.com — Umat islam disunnahkan untuk bertamu dan menerima tamu hal ini dilakukan untuk merekatkan kembali tali persaudaraan antar umat muslim.

Berikut ini kumpulan manfaat bertamu dan menerima tamu menurut hadis Nabi Muhammad Saw, sebagai berikut:

Manfaat bertamu dan Menerima Tamu

– Manfaat Bertamu dan Menerima Tamu
Tamu membawa rezeki dan pulangnya membawa ampunan (Daruqutni)

– Orang yang buruk akhlaknya, mereka yang tidak menghormati tamu (Bukhari, Baihaqi)

– Disunahkan bagi tuan rumah untuk menemani tamu makan (Baihaqi)

– Makanlah apa yang dihidangkan oleh pemilik rumah bila bertamu, jangan meminta yang tidak dihidangkan (abu Ya’la)

– Bila akan berpuasa sunnah dan sedang menginap, meminta izin atau memberitahu tuan rumah terlebih dahulu.

– Tamu dianjurkan tidak menjadi imam shalat berjamaah (Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad)

– Wajib menghadiri undangan bila diundang (Bukhari, Muslim)

– Jangan pernah mendatangi undangan bila tidak diundang (Abu Daud)

– Boleh hadir dalam undangan dengan membawa teman, meskipun teman itu tidak diundang (Bukhari)

-Jika ada dua undangan maka hadirilah yang pintunya terdekat dari rumah kita

– Haram menghadiri undangan yang didalamnya banyak acara kemaksiatan (Thabrani, Baihaqi)

Demikianlah artikel tentang kumpulan manfaat bertamu dan menerima tamu menurut hadis Nabi Muhammad Saw, Semoga bermanfaat.

Mungkin Anda Suka