Lafal Takbiran Allahu Akbar Kabiro Walhamdulillahi Katsiro Latin dan Artinya Lengkap

Sunanesia.com – Kali ini akan kami sampaikan lafal takbiran yang terdapat kalimat Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrotaw wa ashiila cek teks lengkapnya disini.

Bacaan takbiran Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro merupakan lafadz yang dibaca di saat atau disela-sela membaca takbir pada umumnyan.

Artikel yang kami buat ini berisi lafadz Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro dalam teks latin dan artinya.

Langsung saja berikut lafadz takbir Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrotaw wa ashiila.

“Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar. Allahu Akbar walillaahil hamdu.

“Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrotaw wa ashiila.

“Laa ilaaha illallaahu walaa na’budu illaa iyyaahu mukhlishiina lahuddiin. Walaw karihal kaafirun.”

“Laa ilaaha illallaahu wahdah shodaqo wa’dah, wanashoro ‘abdah, wa a’azza jundahuu wahazamal ahzaaba wahdah. Laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar. Allahu Akbar walillaahil hamdu.”

Eid Mubarak islamic design with hollow crescent moon on golden bokeh background. Festival and traditional event concept. 3D illustration rendering graphic design

Arti Lafadz Takbiran Allahu Akbar Kabiro Walhamdulillahi Katsiro

“Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan Allah Maha Besar.”

“Allah Maha Besar. Baginya segala puji. Allah Maha Besar sungguh. Dan segala puji baginya yang banyak. Dan Maha suci Allah pagi dan sore.”

“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan kami tidak menyembah selain Dia dengan ikhlas meskipun dibenci orang-orang kafir.”

“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, janji-Nya pasti benar, Dia menolong hamba-Nya, memuliakan bala tentara-Nya, dan menggulingkan musuh-Nya.”

“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Baginya segala puji.”

Nah itulah artikel yang berjudul Lafal Takbir Allahu Akbar Kabiro Walhamdulillahi Katsiro Latin dan Artinya Lengkap. Semoga dengan adanya artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua amin.***

Mungkin Anda Suka