Contoh Sambutan Tuan Rumah Halal Bihalal Bahasa Jawa, Cocok Untuk Anda Pemilik Rumah

Sunanesia.com – Berikut kami sampaikan contoh teks sambutan tuan rumah dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 2023 bahasa Jawa cocok untuk acara keluarga besar dirumah anda.

Acara halal bihalal merupakan tradisi yang dilakukan guna mempererat tali silaturahmi, kegiatan halal bi halal dilakukan saat selepas hari raya idhul fitri.

Contoh teks sambutan tuan rumah acara Halal Bihalal bahasa Jawa ini dapat menjadi referensi terutama bagi tuan rumah atau shohibul bait yang mendapatkan kepercayaan rumahnya digunakan untuk acara halal bihalal.

Adapun contoh teks sambutan tuan Halal Bihalal yang akan kami sampaikan dibawah ini menggunakan bahasa Jawa.

Berikut contoh teks sambutan tuan rumah Halal Bihalal bahasa Jawa, yang dilansir sunanesia.com dari berbagai sumber buku kumpulan teks pidato bahasa Jawa.

Sambutan Tuan Rumah Halal Bihalal Bahasa Jawa

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarokatuh

Minal Aidin Wal Faizin Ja’alanallohu wa iyyakum minal ‘aaidin wal faaizin wal maqbuulin kullu ‘aamin wa antum bikhoirin.

Ingkang kawulo hormati hadirin sedoyo keluarga besar Bani …..
Lan mboten kesupen rencang panitia ingkang kula tansah hormati.

Langkung rumiyin mangga sesarengan muji syukur wonten ngarsanipun Allah, amargi kanthi rahmat lan taufik ipun kita sedaya saged makempal wonten ing adicara halal bihalal kanthi sehat wal afiat.

Sholawat ugi salam taksih katur dhumateng junjungan Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kito tenggo-tenggo syafaat benjang wonten akgirat, lan maleh kanti sholawat meniko kita saged makempal wonten ing adicara ingkang bingah punika.

Para rawuh, wonten ing kalodhangan ingkang bingah punika kula minangka shohibul bait utowo tuan rumah ngaturaken agunging panuwun awit saking rawuh panjenengan ing adicara halal bihalal menika.

Kita mangertosi bilih halal bihalal menika penting sanget kangge mujudaken tali silaturahmi, gotong royong, saling memaafkan dateng keluargo besar bani….

Kanti acara halal bihalal dipun isi kanthi saling ngapura-ngapuranan. Supados dosa-doso saged dipunapunten dening Allah SWT. Amin yarobal alamin.

Para rawuh!, wonten paribasan menawi paseduluran menika saged panjang umur. Pramila adicara menika saestu nambahi eling kita gesang ing satengahing masyarakat ingkang sae lan srawung kaliyan sesami.

Pungkasane, kula tuan rumah ngarepake acara halal bihalal niki saget lancar awit awal dumugi akhir amin ya allah robal alami.

Mugi-mugi adicara siang niki saged migunani kita sedaya amin, Mugi-mugi kanthi kegiatan halal bihalal menika kita saged saling ngapunten dumateng kalepatan, ingkang dipun sengaja utowo mboten disengaja.

Lan menawi kulo sak keluargo wonten lepat kula nyuwun agungen pangapunten.

Satunggal malih kulo mewakili shohibul bait nyiwun agunge pangampunten bilih maringi papan palengahan ugi nyamikan mboten sekeco dateng manah panjenengan.

Akhiru kalam Wabillahi taufik walhidayah, Taqobbalallahu minna wa minkum wa taqobbal yaa kariim. Kullu ‘aamiin wa antum bikhoirin. Ja’alallahu lana wa iyyakum minal ‘aaidiin wal faaiziinal maqbuliinal maghfuuriin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarokatuh!

Demikianlah artikel berjudul Contoh Sambutan Tuan Rumah Halal Bihalal Bahasa Jawa, Cocok Untuk Anda Pemilik Rumah.***

Mungkin Anda Suka