Contoh Sambutan Ketua Panitia Acara Nuzulul Qur’an Tentang Memperingati Turunnya Al-Quran

Sunanesia.comNuzulul Quran merupakan malam Al-Quran diturunkan. Hal ini lah yang membuat malam nuzulul quran sangat istimewa bagi umat Islam.

Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada malam Bulan Ramadham.

Para ulama berpendapat bahwa malam Nuzulul Quran terjadi pada malam 17 Ramadhan dan pada tahun ini jatuh pada tanggal 8 Maret 2023.

Terdapat bermacam kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk memperingati malam Nuzulul quran.

Semisal mengadakan acara pengajian, tadarus, khataman Al-Quran di masjid, sekolah, kantor, atau tempat lainnya.

Namun sebelum acara dimulai pasti akan ada sambutan dari ketua panitia atau takmir masjid jika berlokasi didalam masjid.

Sambutan panitia nuzulul qur’an bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan acara serta mengucapkan terima kasih kepada hadiri yang telah bersedia hadir dalam acara tersebut.

Berikut contoh sambutan malam Nuzulul Quran yang bisa dijadikan referensi sambutan panitia acara nuzulul qur’an:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil Lazii an’amanaa bini’matil iman wal islam, wa nu shollii wa nusallim ala khairil anam sayyidinaa Muhammadin wa ala alihi wa shahbihi ajmain. Amma ba’du.

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Yang terhormat,

Bapak/Ibu/Saudara/i pimpinan/kepala/pengurus
Bapak/Ibu/ustadz/ustadzah penceramah
Bapak/Ibu/Saudara/i para hadirin acara malam Nuzulul Quran.

Marilah kita bersama panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati malam Nuzulul Quran.

Pada malam ini menjadi awal turunnya wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

Saudara/i sekalian,

Acara malam ini adalah salah satu bentuk penghargaan kita terhadap Al-quran sebagai kitab suci umat Islam.

Mari tunjukkan rasa cinta, hormat, dan ta’dzim kita kepada Al-quran yang tidak ada tandingannya.

Dengan acara ini semoga kita bisa meneladani sifat Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai Al-quran serta sebagai pedoman hidupnya.

Rasulullah SAW bersabda : “Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-quran dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari).

Saya sebagai ketua panitia berharap semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar

Demikianlah sambutan singkat yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah demikianlah artikel berjudul Contoh Sambutan Ketua Panitia Acara Nuzulul Qur’an Tentang Memperingati Turunnya Al-Quran.

Semoga bermanfaag sekian dan terima kasih.***

Mungkin Anda Suka