5 Amalan Agar Mudah Melahirkan, Lengkap Disertai Artinya

Sunanesia.com – Setiap pasangan suami istri sah pasti memiliki dambaan untuk memiliki buah hati.

Bagi setiap ibu, kehamilan dan proses mengandung yang menjadi momen istimewa dan paling berharga seumur hidup.

Ada beragam cara untuk menantikan kehadiran sang buah hati, salah satunya adalah mempersiapkan perlengkapan dan kebutuhan bayi serta ibu untuk masa setelah melagirkan.

Selain itu, persiapan mental juga sangat penting bagi seorang ibu hamil menjelang persalinan.

Salah satu cara yang bisa diambil adalah dengan mengerjakan amalan dan memperbanyak doa agar proses kelahiran berjalan lancar dan dipermudah oleh Allah SWT.

Dalam ajaran agama Islam, setiap ibu hamil dapat mengerjakan amalan dan membaca doa untuk kelancaran proses melahirkan sejak awal masa mengandung.

Selain mengamalkan amalan, sangat disarankan agar ibu hamil senantiasa memohon keselamatan bagi dirinya dan sang buah hati.

Berikut ulasan lengkap tentang doa untuk kelancaran proses kelahiran, beserta artinya, dilansir dari laman resmi NU Online, pada Sabtu (29/7/23):

1. Membaca Ayat Kursi

Doa dan amalan agar lancar ketika melagirkan yang pertama adalah dengan membaca ayat kursi. Berikut bacaan ayat Kursi beserta artinya.

Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.

Artinya:

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya.

Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

2. Membaca QS Al-Araf Ayat 54

Doa dan amalan yang kedua agar lancar ketika melahirkan adalah dengan membaca QS Al-A’raf Ayat 54. Adapun bunyi bacaan dan artinya sebagai berikut.

Inna rabbakumullahullazi khalaqas-samawati wal-arda fi sittati ayyamin summastawa ‘alal-‘arsy, yugsyil-lailan-nahara yatlubuhu hasisaw wasy-syamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatim bi`amrihi ala lahul-khalqu wal-amr, tabarakallahu rabbul-‘alamin.

Artinya:

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.

3. Membaca QS Al-Falaq

Doa dan amalan yang ketiga agar lancar ketika melahirkan adalah dengan membaca QS Al-Falaq. Amalan ini terbilang mudah karena ibu hamil hanya membacanya sebanyak satu kali dalam sehari. Berikut bacaan dan arti Surat Al-Falaq.

Qul a‘uzu birabbil-falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri gasiqin iza waqab. Wa min syarrin-naffasati fil-‘uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad.

Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan yang (menjaga) fajar (subuh) dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan (penyihir) yang meniup pada buhul-buhul (talinya), dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”

4. Membaca QS An-Nas

Doa dan amalan yang selanjutnya adalah dengan membaca QS An-Nas, bacaan surat ink dapat dilafalkan sebanyak satu kali. Berikut bacaan dan artinya.

Qul a‘uzu birabbin-nas. Malikin-nas. Ilahin-nas. Min syarril-waswasil-khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin-nas. Minal jinnati wan-nas.

Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan (setan) pembisik yang bersembunyi yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.”

5. Doa Khusus Suami

Selain ibu hamil yang mengamalkan dengan doa-doa diatas, ada pula amalan bagi sang suami. Tujuannya agar memohon keselamatan bagi ibu dan bayi yang dikandungnya.

Suami dianjurkan untuk mengamalkan bacaan ini sebanyak-banyaknya. Berikut doa khusus suami agar istri melahirkan dengan mudah dan lancar.

Lâ ilâha illallâhul ‘adhîmul ?alîm. Lâ ilâha illallâhu rabbul ‘arsyil ‘adhîm. Lâ ilâha illallâhu rabbus samâwâti wal ardli wa rabbul ‘arsyil ‘adhîm.

Artinya:

“Tiada Tuhan selain Allah Yang Mahaagung lagi Mahabijaksana. Tiada Tuhan selain Allah Pemilik ‘Arsy yang Agung. Tiada Tuhan selain Allah Pemilik langit dan bumi dan ‘Arsy yang agung.”

Dengan mengamalkan dan membaca doa-doa tersebut, semoga proses kelahiran dapat berjalan dengan lancar dan ibu serta bayi selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.

Ingatlah untuk senantiasa berserah diri dan memohon kepada-Nya dalam setiap momen kehamilan dan persalinan.

Semoga kehadiran sang buah hati menjadi anugerah yang membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi seluruh anggota keluarga. Amin.***

Mungkin Anda Suka